Krojované obecní hody Brankovice

KROJOVANÁ SOBOTA 19.8.2023  14:00 Průvod stárků – zahájení průvodu od kulturního domu, vystoupení dětského krojovaného souboru, zaplétání máje, taneční pásmo krojovaných a odpolední hodová veselice na obecním dvoře. Během odpoledního průvodu chasu zpěvem doprovodí mužský pěvecký sbor z Brankovic „Hlahol“. 20:00 Hodová zábava – obecní dvůr, hraje DH „HANAČKA“ 

Autor: , před

Krojované hody – Rychtářov

Sobota 12. 8. 2023 15:00 Předání hodového práva, krojovaný průvod vesnicí 15:45 Zastavení u kostela s požehnáním 19:30 Zahájení hodové zábavy, lidové vystoupení dětí, Slovácká, Moravská a Hanácká beseda  

Autor: , před