Technické informace

Hanačka účinkuje běžně v počtu 13 muzikantů a 4-5 zpěváků. Pro vystoupení naší kapely potřebujeme k produkci následující podmínky:

  1. Dostatečné síťové napájení – buď 400V pro zvukovou aparaturu a světelnou techniku nebo po domluvě 230V na fázi vyhrazené pouze pro HANAČKU.
  2. Volnou příjezdovou cestu k místu vystoupení pro nakládání a vykládání techniky.
  3. Uzamykatelnou šatnu 
  4. Na podiu 17 židlí – pro členy kapely.
  5. Pro venkovní akce je nutné zajistit přístřešek pro zvukaře ve FOH (před pódiem) o minimální rozměrech 3×2 metry.